Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2011

sacrifice
dziś kierunek Southfleet, nie wiem kiedy znowu się tu pojawię, a może wcale... dzis zacznę nowy rozdział, w moim życiu... oby był dla mnie łaskawszy niz ten który zamykam... 

July 13 2011

sacrifice

Cause I gotta have faith...

sacrifice
Back in the days, tried and failed but look at me now 
How, things have changed, had no friends but look at me now 
It, seems so strange, no one cared but look at me now 

July 11 2011

sacrifice

June 30 2011

sacrifice
2208 d25b
Nobody does forever alone like this guy
Reposted fromsp0ink sp0ink viakasiazua kasiazua

June 26 2011

sacrifice
8411 c970
sacrifice
0466 6e73
Reposted from18alexa18 18alexa18 viamiszczu miszczu
sacrifice
Jeśli potrafisz się z czegoś śmiać, będziesz umiał z tym żyć.
— Erma Bombeck
Reposted frommiszczu miszczu

June 25 2011

sacrifice

Bez Ciebie

...

A jednak świat się skończył. Czy wy rozumiecie?

Świata nie ma i ja go nie stworzę.
Czas jest równy i cichy. Lecz czekajcie... może -
Może ja jestem już na tamtym świecie?
sacrifice

Zupa odzwierciedleniem duszy..

przynajmniej mojej..
Reposted byarrivesBalladyna

June 24 2011

sacrifice
5845 1951
Reposted bytytuterazMonsterr

June 22 2011

sacrifice
6111 9397
Reposted byRecklessKidalzeaSzaryOptymistaLostinBlackHole

June 21 2011

sacrifice
3880 f5c9
sacrifice
sacrifice

<3

June 19 2011

sacrifice
już za kilkanaście dni, odetnę się od całego mojego życia, zostawię tu tak mało znaczące 20 lat, by wrócić za kilka następnych lat, które też znaczyć będą niewiele, po to tylko, by resztę przeżyć z godnością, 
najgorsze w tym wszystkim jest, ze ta ogromna zmiana nie robi najmniejszego na mnie wrażenia, za to zastanawia Mnie brak osoby do rozmowy, o wszystkim i o niczym, bo nie ma w moim życiu nikogo, kto jest albo chociaż chcialby być zawsze, podczas takiej rozmowy... ale jest zawsze, gdy zamiast rozmawiać, noc chce spędzić w łóżku, a największym paradoksem jest to.. ze ten tekst pisze facet... 

- nocna rozkminka 
Reposted bylonelygirl15 lonelygirl15

June 18 2011

sacrifice

Mi-e dor de noi

tęsknie za nami 

June 17 2011

sacrifice
1918 0292

June 15 2011

sacrifice
Miłość i oddanie, kochanie ja nie mam dość
Spośród wszystkich uczuć, tylko miłość i oddanie.
Jesteś słońcem w moim życiu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl